Allereerst.
 Wij doen niets geks met uw gegevens en zullen het al helemaal niet verkopen. De website wordt ‘draaiende gehouden’ door een aantal vrijwilligers. Dit wordt mogelijk gemaakt door onze sponsoren. We hebben geen commerciële belangen.

De verkregen gegevens zijn vertrouwelijk en blijven vertrouwelijk. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018.

1. Grondslag voor gebruik van gegevens. Wij leggen niet meer gegevens vast dan vermeld op de website gehanteerde formulieren. Deze gegevens zijn nodig voor de verdere communicatie met u. Tevens worden er gegevens bewaard onder het kopje Kunstenaars (https://www.apeldoornuitdekunst.nl/kunstenaars/), dit i.v.m. met het eigen registratieverzoek van de kunstenaar t.b.v. link building (verwijzen naar eigen gegevens en website).

2. Bewaartermijn. Gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt noodzakelijk. Na beëindiging van de contacten met u, worden de gegevens direct vernietigd.

3. Externe uitwisseling van gegevens. 
Gegevens worden dus niet ter beschikking gesteld aan externe organisaties.

4. Rechten van contacten. U heeft recht op inzage in de op de door uw verstrekte persoonsgegevens en u heeft het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van de gegevens.
Vragen of verzoeken m.b.t. privacy gerelateerde zaken kunnen gericht worden aan ons via het contactformulier (op deze website). U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van gegevens door ons bij de Autoriteit persoonsgegevens.

5. Datalekken. Mocht zich ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek voordoen c.q. gesignaleerd worden, meldt u dit dan zo snel mogelijk bij ons. Wij beoordelen direct de ernst en het effect van het incident, nemen direct maatregelen om verdere schade te voorkomen en stellen structurele verbeteringen in werking om herhaling te voorkomen. Als een datalek/incident geen nadelige gevolgen heeft voor u is geen melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens nodig. Anders volgt door ons melding bij Autoriteit Persoonsgegevens conform wettelijke eisen.

6. Website
Analytics en cookies. Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de frequentie van de opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Een cookie bevat gegevens, zodat de bezoeker kan worden herkend, telkens als deze de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op de bezoeker in te stellen.
Iedere bezoeker kan in zijn/haar browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Een analyse van onze site kunt u uitvoeren op www.cookiebot.com.

Google Analytics. Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics.
Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Wij kunnen je niet persoonlijk herleiden.
Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principes.

Plugins. Voor de (werking van de) website wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten/plugins van derden. Bij de plugin van Cloudflare (cloudflare.com) en W3 Total Cache (w3-edge.com) worden tevens cookies gebuikt. Wij hebben bij geen enkele plugin invloed op wat betreffende diensten eventueel met uw gegevens doen.

Social Media buttons. We willen het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om informatie van deze website te delen. Dit kan doormiddel van een aantal social media buttons. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Wij maken o.a. gebruik van de volgende buttons: Facebook, LinkedIn en Twitter. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

7. Ter afsluiting. Als u vragen en/of opmerkingen heeft, vernemen wij dit graag. Wij zullen eerlijk en transparant met u communiceren.